Waarom dieren inschrijven ?

Fokkerij is geen exacte wetenschap. Om de fokkerij  te kunnen beheersen, is het noodzakelijk zijn veestapel zo goed mogelijk te kennen. De eenvoudigste manier om in deze richting te werken is zijn kudde in het stamboek in te schrijven.

Het inschrijven in het stamboek biedt de mogelijkheid om :

  • De afstamming van de dieren individueel te registreren
  • Een individuele beoordeling te krijgen van elk dier door middel van een lineaire beoordeling
  • Deel te nemen aan de kruisingsadviesprogramma’s van het stamboek. Deze programma's  zijn zeer nuttig om  inteelt te beperken. Zij zijn belangrijke hulpmiddelen om de meest geschikte stier te kiezen, of het nu  om een KI-stier of om een privé-stier gaat. 
  • Snelle vooruitgang te maken dankzij deelname aan prijskampen waar de fokkers hun fokstrategieën kunnen vergelijken, met als mogelijk gevolg de verkoop van fokdieren in België of in het buitenland.
  • Voor veelbelovende jonge stieren toegang te krijgen tot het Rundvee Selectie Centrum, dankzij het beschikbaar zijn van de lineaire beoordelingen van zijn koeien.
  • Het inschrijven biedt ook een meerwaarde voor de dieren in geval van een ongeval of belangrijke gezondheidsprobleem: ingeschreven dieren worden voor een hoger bedrag vergoed.