Selectie

De toepassing van de selectie die gericht is op het voorkomen en op conformatie is in België steeds erg succesvol gebleken. Dit heeft onze telers er ondermeer toe gebracht om het belgisch Paard, het varken van Piétrain, het Belgische Landras varken en uiteraard, het Belgisch witblauw rund in het leven te roepen.
We zijn aan een niveau gekomen waar we de bevleesheid dienen vast te houden omdat dit het sterk punt is van ons ras tegen over andere vleesrassen terwijl men belang houdt aan andere selectiecriteria: rusticiteit, gestalte, beenwerk....

De fokkers hebben zich gegroepeerd binnen het BWB Stamboek, die dagdagelijks bezig is met de beheer, de selectie en de promotie van het ras.
Het aantal fokkers bedraagt 2.000. Er zijn 90.000 koeien en 2.500 stieren die in het Stamboek zijn ingeschreven.
Jaarlijks, worden 33.500 vrouwelijke dieren en 1.900 mannelijke gekeurd en ingeschreven.

 

TE VERBETEREN TE BEHOUDEN TE CONTROLEREN
Beenwerk Conformatie Breedte van de rug en de borst
Vruchtbaarheid   Ruglengte
Rusticiteit & Gezondheid   Karakter
Levenskracht   Gestalte (gestaltenorm = die van de 1ste categorie en niet die van de toelating)
Gemakelijke opfokken
(bijv.: drinkvermogen)
  Formaat

 

Naast de traditionele manier, die bestaat in een selectie van de fokdieren op basis van hun stamboom en hun rangschikking in officiële wedstrijden, werd een uitgebreid programma uitgewerkt voor het testen van de stieren bestemd voor KI.

>  Tabel

 

 

Opfok test

De stieren die uit de opfok test naar voren zijn gekomen, zijn het resultaat van beredeneerde koppelingen tussen stieren van 1ste categorie (K.I. of privaat), genoemd «stiervader» en koeien die speciaal zijn uitgekozen op basis van hun lineaire beoordeling om als “stiermoeder” te fungeren.
Als deze mannelijke kalveren aan de sanitaire eisen beantwoorden, worden ze in het Rundveeselectie Centrum opgenomen waar ze, in identieke omstandigheden, tot de leeftijd van 13 maanden worden gefokt.
Testen van dagelijkse groei, verbruiksindex en spermatogenese worden verwezenlijkt.
Op het einde van deze 13 maanden wordt een uiterst strenge selectie doorgevoerd, vermits 50 % van de kandidaat kalveren wordt toegelaten tot een openbare verkoop waarbij fokkers en KI centra tot een aankoop van stieren kunnen overgaan.

 

Nakomeling onderzoek

Dit programma betreft de nakomeling van elke KI stier.
De gegevens, verzameld op het terrein, leiden tot indexen aan die halfjaarlijkse gepubliceerd worden.
De dieren worden een eerste keer aan de geboorte en een tweede keer op de leeftijd van 14 maanden beoordeeld. De verzamelde informatie betreffende de volgende zootechnische en functionele kenmerken :

  • 1st bezoek (geboorte) : drachtduur, geboortegewicht, bevleesheid, eventueel gebrek aan de muil en beenwerk, sterfte, levenskracht...
  • 2de bezoek (14 maanden) :gewicht, gestalte, economische waarde, eventueel gebrek aan de muil of beenwerk, sterfte.

 

 

 

De lineaire beoordeling maakt mogelijk :

  • een periodieke inventaris van de morfologische eigenschappen van de ingeschreven rundveestapel, ongeacht of het een bepaalde kudde betreft of het ras in zijn geheel;
  • een selectie van moederdieren met het oog op een opname van stierkalveren in het rundveeselectie centrum;
  • een mogelijkheid van opsporing van vaarzen die in de toekomst embryo’s kunnen afstaan;
  • een verfijnde genetische evaluatie van de stieren voor KI.

 

 

Er werd voor het BWB ras een speciaal systeem van lineaire beoordeling uitgewerkt. Het betreft gans de ingeschreven vrouwelijke dieren die tussen 15 en 56 maand oud zijn.
Dit bestaat erin dat van ieder dier een numerieke morfologische beschrijving wordt gegeven op basis van 22 cijfers: 4 betreffende het formaat, 9 de bespiering en 9 het beenwerk.

Bovendien, worden de eventuele gebreken aan beenwerk in rekening gehouden : afwijkingen en overkotingen bij voorbenen en achterbenen, draaiing van knieën, zwellingen tussen koten en hakken.

 >  Voorbeeld