Uw Stamboek verzekert :

1. De promotie van het ras

 • Deelname aan meer dan 15 landbouwbeurzen per jaar in België en in het buitenland
 • Verschillende nationale en internationale acties:
  • Naar de pers
  • Naar de landbouwers
  • Naar de leiders van de rundveeteelt wereld
  • Naar de landbouwverenigingen
  • Naar de consumenten
  • Naar de scholen
  • Naar de geneeskundige sector
  • Naar het wetenschappelijk onderzoek,
 • Organisatie van internationale congressen,
 • 2 websites (BWB en BBI (Belgian Blue International association)),
 • BWB wedstrijden in tientallen landen,
 • Organisatie van de nationale prijskamp in Brussel, van een jaarmarktprijskamp (Ciney) en medewerking aan de organisatie van de beurzen van Libramont en Doornik (nationale prijskampen)
 • Gespecialiseerde en vulgariserenede publicaties,
 • Karkaswedstrijden,
 • Het volgen van specifieke labels,
 • Vertalingen (Fr, Eng, Nl, Sp),
 • (mede-) beheer van de buitenlandse BWB stamboeken,
 • Bestuur van de internationale BWB vereniging (BBI),
 • Administratieve informatie aan de fokkers.

2. De selectie van het ras

 • BWB genetische evaluaties.,
 • Monitoring van de markttendenzen,
 • Monitoring van de genetische evolutie van het ras (gewicht, gestalte, prijs, …),
 • Vaststelling van de selectie doelstellingen,
 • Ontwerp, technische en wettenschappelijke ondersteuning van de testprogramma’s
  • Eigen Prestatie Toets op het Rundvee Selectie Centrum (Ciney)
  • Nakomelingen Onderzoek
  • Lineaire beoordeling
 • Deelname aan gespecialiseerde congressen,
 • Overleg met wetenschappers,
 • Verbetering van de testmiddelen,
 • Opleiding van Belgische en buitenlandse juryleden,
 • Aanduiding van nationale en internationale juryleden,
 • Volgen van de officiële keuringen.
 • Keuringen van de KI-stieren

3. Het beheer van het ras

 • Inschrijvingscriteria,
 • Nationale en internationale pedigrees,
 • Technische documenten en getuigschriften,
 • Controle op het gebruik van verboden stoffen,
 • Officiële publicaties.

Het BWB stamboek voert zijn opdrachten uit in samenwerking met :

 • l'Association Wallonne de l'élevage
 • Belgian Blue Group
 • BBCI
 • FABROCA
 • Génétique Avenir – BELGIMEX
 • S.V.C. Oost-West
 • K.I. Samen
 • de SWAEF Peter
 • British Blue Cattle Society
 • American Belgian Blue Breeders
 • UPRA Blanc-Bleu – France
 • Belgisk Blåhvidt Kvæg i Danmark
 • Belgian Blue Cattle Breeding Society of Ireland
 • Australian Belgian Blue Cattle Society
 • New-Zealand Belgian Blue Beef Breeders
 • Associação Brasileira de Criadores de B.B.B.
 • Canadian Belgian Blue Association
 • Hungarian Association of Belgian White-Blue Cattle Breeders
 • Belgisch Witblauw Rundveestamboek Nederland
 • Asociacion de Ganaderos de Raza Selecta Blanc-Bleu Belga – España
 • Japan Association of Belgian Blue